fredag 18 februari 2022

Wilhelmina letar lärare i huslig ekonomi som skulle vara intresserade av att ställa upp som informanter i en kort intervju!

 Hej!

Jag studerar sista året till speciallärare och håller på med min Pro Gradu avhandling. Jag läser hushållsvetenskap vid sidan av studierna inom specialpedagogik och valde att skriva min avhandling om differentiering i huslig ekonomi. Nu letar jag efter lärare i huslig ekonomi som skulle vara intresserade av att ställa upp som informanter i en kort intervju som transkriberas i min avhandling. Syftet med forskningen är att ta reda på hur lärare i huslig ekonomi differentierar sin undervisning i de högre årskurserna inom den grundläggande utbildningen. På basen av syftet har jag formulerat två forskningsfrågor:

1. På vilket sätt differentierar lärare sin undervisning i huslig ekonomi?

2. Vilka utmaningar och möjligheter upplever lärare då de differentierar undervisningen i huslig ekonomi?

Efter att materialet samlats transkriberas intervjuerna och analyseras med kvalitativ innehållsanalys som metod. Alla deltagare presenteras anonymt i transkriberingen.

Skulle du ha intresse och möjlighet av att delta? Ta kontakt med mig så vi kan komma överens om hur intervjun ordnas. Jag föredrar en distansträff via zoom eller per ett telefonsamtal. Man får kontakt med mig per e-post,mina.lindroos@hotmail.com eller per telefon 0407586646.

Med vänlig hälsning,

Wilhelmina Lindroos

söndag 6 februari 2022

Årets första styrelsemöte hölls 5.2.2022

Mötet hölls enligt hybridmodell med 10 deltagare! 

Här kan du läsa vad som behandlades under mötet:

1. Öppnande av mötet

2. Val av mötesfunktionärer 

3. Mötets laglighet och beslutsförhet

4. Föregående mötesprotokoll 22.3


5. Årsmötesärenden:

 • Verksamhetsberättelsen 2021

            - Påminnelse via Facebook när räkningen skickas så att ingen medlem missar detta

 • Bokslutet 2021, plusresultat

 • Verksamhetsplan för 2022

 • Budget för år 2022 - görs upp när fortbildningsdagarna diskuterats 

Årsmötet 2023 kunde ordnas i samband med en picnic-kryssning

Årsmötet 2022: Helsingfors 19.3.2022. Möte på Snellmansgatan kl. 13,

därefter restaurangbesök, Kuurna i KronohagenÅrsmötet blir ett hybridmöte så att så många som möjligt kan delta. 


 • Styrelsemedlemmar i tur att avgå:

Kirsi avgår som ordförande 

6. Fortbildningsdag 2022

- > “Framtiden i huslig ekonomi”

Förslag: 2 fortbildningsdagar (en dag i juni, en dag i oktober, styrgruppen funderar vidare)

7. Övriga ärenden

 • styrelsens whatsapp uppdateras

  • lärarnas välmående: diskussionsgrupp, samarbete med förbundet och föreningar, t ex i Seinäjoki. Om någon vill delta på finska och dra på svenska själv sedan är det fritt fram

  • 9.4.2022 förbundets årsmöte i Kuopio, vårens fortbildningsdag i samband med mötet.

  • tulevaisuustoimikunta: funderat på distrikten och ny indelning av dem

  • önskan om publikation i tryckt form då tidningen Kotitalous lades ner, finns en plan på att det skulle komma ut en tidskrift (med bl a forskning inom området) som publiceras en gång i året. 2023 förhoppning om att det skulle gå att publicera. Arbetet inleds inte innan finansieringen är i skick. 

  • FIN IFHE, verksamheten har upphört (internationellt samarbetet inom huslig ekonomi). Förbundet är med i föreningen. 

  • Orförande påminner Kotitalousliitto om att det svenskspråkiga ska framkomma i alla utskick

Nästa styrelsemöte 10.3 kl. 19, önskemål om att ordna kafferep på våren.

Har Du något önskemål? Berätta!