måndag 27 februari 2012

Angående fortbildning

Fortbildningen kostar 70 € om man är medlem i föreningen, 100 € om man inte är medlem.

Kallelse till vårmöteFinlands svenska hushållslärare r.f.                                                 Pargas  24.2.2012
Kallelse till vårmöte

Tid:               lördagen den 10 mars 2012    kl. 11.30
Plats:             St. Olofsskolan, Klostergatan 11, ÅBO

                                                                          
Medlemmar i föreningen Finlands svenska hushållslärare r.f. kallas härmed till höstmöte. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt föredragningslistan nedan.

Efter mötet tar vi del av fotoutställningen ”Kulturen i bilder” som väver samman Åbos kulturhuvudstadsår 2011. Fotoutställningen har fritt inträde och finns i galleriet Accademia dell’Arte på Västra Strandgatan 3. Efter utställningen passar det bra med lunch.

Vänligen meddela ert deltagande till ordförande Ingrid Karlsson
 (ingrid.karlsson@edu.pargas.fi) senast 5.3.2012. 

Föredragningslista:

1.      Mötet öppnas
2.      Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, 2 protokolljusterare, rösträknare)
3.      Mötets laglighet och beslutsförhet
4.      Godkännande av föredragningslistan
5.      Verksamhetsberättelse 2011
6.      Bokslut 2011
7.      Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
8.      Övriga ärenden
·         Fortbildning för lärare i huslig ekonomi i 6-7.6.2012 i Hangö
·         Bekanta er med föreningens blogg på http://finlandssvenskahushallslarare.blogspot.com
·         Kontakta gärna föreningen med tankar, funderingar, önskemål, tips och idéer
9.      Mötet avslutas


Ingrid Karlsson, ordförande

onsdag 15 februari 2012

Fortbildning


Programmet för fortbildningen är nu färdigt och kommer att se ut på följande sätt:
 
Onsdag 6.6.2012
Kl.11.30-12 Lunch för den som vill, förhandsanmälan
12.00 Välkomstord och dagarna öppnas av Ingrid Karlsson
12.15-13.45 Marjaana Manninen, Utbildnings styrelsen, timfördelning
13.45- 14.15 Kaffepaus
14.15-16 Anneli Rantamäki, förbundets ordförande, visar hur hon använder teknik i sin undervisning i huslig ekonomi
16.00-16.15 Paus
16.15-18.00 Andreas Sundstedt- teknik i undervisningen

Kvällsprogram
19.30 Middag
Övernattning sköter var och en själv

Torsdag 7.6.2012
Kl.9.00- 12.00 Ämnesdidaktik inkl. diskussion
                        Alla deltagare tar med idébytesmaterial / elevmaterial
12.00-12.45 Lunch
13.00-14.30 Johanna Mäkelä- Matkultur i Norden
14.30-14.45 Paus
14.45-15.45 Taina Mäntylä, konsumentverket, Undervisningen i konsumentkunskap, vad är aktuellt, vad undervisa och hur undervisa.
15.45-16.00 Avslutningsord, Ingrid Karlsson

Camilla hälsar att hon har bokat middag på restaurang på kroken. För vidare information om
på kroken kan man få på adress www.pakroken.fi
Gällande lunchen på onsdag lönar det sig att komma i tid för att hinna anmäla sig på hangö sommaruniskansli och sedan gå till Hangö sommarunis lunch restaurang som öppnar kl.11.