lördag 12 september 2015

Digitala möjligheter i huslig ekonomi


Hej!

Centret för livslångt lärande ordnar en två dagars kurs (6.11.2015 och 22.1.2016) i Vasa för ämneslärare i huslig ekonomi.

Kursens syfte är att skapa inspiration och ge uppslag till nya arbetssätt som nyttjar digital teknik i undervisning och lärande. Under kursen ges deltagarna möjlighet att bekanta sig med och använda olika digitala verktyg i syfte att öka beredskapen att använda dessa i den egna undervisningen i huslig ekonomi. Följ länken för mera information!

https://www.cll.fi/educations/digitala-mojligheter-i-huslig-ekonomi/


söndag 6 september 2015

förbundets höstdag 3.10

Tervehdys!

Ilmoittautuminen Kotitalousopettajien liiton syyskoulutuspäivään "Peruskoulusta ammattiin, ammatista työhön"3.10.2015 on avautunut osoitteessa:http://www.kotitalousopettajat.fi/ajankohtaista/liitto/320-peruskoulusta-ammattiin-ammatista-tyohonIlmoittautumisaikaa on pe 25.9. asti.Muistutan, että päivän yhteydessä järjestetään yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen.Hyvää alkanutta lukuvuotta ja työn iloa!