torsdag 12 april 2012

en graduskribent behöver hjälp

Arvoisa peruskoulun vuosiluokkien 7-9 kotitalousopettaja!

Pyydän sinua ystävällisesti vastaamaan E-lomakekyselyyn, mikäli opetat kotitaloutta peruskoululaisille. Kyselyni koskee työrauhaongelmia ja niihin vaikuttavia tekijöitä kotitaloustunneilla ja on osa pro gradu- tutkielmaani joka valmistuu vuoden 2012 aikana. Tutkimustani ohjaa professori Antti Juvonen (p. 0405830544).

Toivon, että teillä olisi hetki aikaa paneutua kyselyyn ja auttaa sillä tavoin tutkimukseni tekemisessä. Toivon, että vastaisitte kyselyyni 15.4.2012 mennessä. Vastaathan kysymyksiin mahdollisimman rehellisesti omaa opetustyötäsi pohtien.

Yhteistyöstä kiittäen

Liisa Hiltunen 
Kysely löytyy osoitteesta:

http://elomake.joensuu.fi/lomakkeet/3798/lomake.html