lördag 27 februari 2021

Medlemmar i föreningen Finlands svenska hushållslärare r.f. kallas härmed till årsmöte lördag 13.3.2021 kl. 11.00

Finlands svenska hushållslärare r.f.

Kallelse till årsmöte

Medlemmar i föreningen Finlands svenska hushållslärare r.f. kallas härmed till årsmöte. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt föredragningslistan.

Plats: Zoom, adressen skickas till de anmälda den 11. 3. 2021.

Tid: Lördagen den 13.3. 2021 klockan 11.00.


Klockan 12.00 Maj-Len Engelholm från UBS föreläser kring utvärderings frågor. Du kan lämna in frågor gällande huslig ekonomi till Maj-Len i samband med anmälningen. Frågorna till Maj-Len skall lämnas in senast lördagen den 6.3. 2021.

Vänligen meddela ditt deltagande genom att fylla i blanketten på adressen nedan senast onsdagen den 10.3. 2021 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaYw4cP78aezGxK6YqGFf3j_d6eL_PycT7YqZjqyNNIMTraA/viewform?usp=sf_link


Välkommen med!

                                                                        Helsingfors 27.3. 2021

                                                                        Kirsi Salomaa