tisdag 27 oktober 2015

Föreningens höstmöte 6.11.2015

Hej!

Medlemmar i föreningen Finlands svenska hushållslärare r.f. kallas härmed till höstmöte. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt föredragningslistan (http://s.coop/hussahostmote15) med tillhörande bilagor.

Tid: fredag 6.11.2015  kl. 17.00
Plats: Åbo Akademi, Academill (rum D405), Strandgatan 2, Vasa

Vänligen meddela ert deltagande i föreningens höstmöte till ordförande Ingrid Albrecht (ingrid.m.albrecht@gmail.com) senast måndag 2.11.2015.