onsdag 27 mars 2013

Kallelse till vårmöte 20.4.2013

Bästa medlemmar!


Medlemmar i föreningen Finlands svenska hushållslärare r.f. kallas härmed till vårmöte. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt föredragningslistan som du hittar via följande länk:
http://s.coop/varmote2013foredragningslista

Tid:               lördagen den 20 april 2013    kl. 12.00
Plats:             Munksnäs högstadieskola
                      Solnavägen 18-20, Helsingfors


Efter mötet får vi bekanta oss med nytt svenskspråkigt undervisningsmaterial. Hanna Seimola från WWF berättar om klimatsmart och det nya spelet som översatts från finska till svenska. Ingrid Karlsson presenterar ett nyöversatt stort digitalt undervisningsmaterial som SanomaPro ger ut under sensommaren. Föreningen bjuder på tilltugg.

Vänligen meddela ert deltagande till ordförande Ingrid Karlsson (ingrid.IKA.karlsson(at)gmail.com) 
senast 15.4.2013. 


Välkomna!

onsdag 13 mars 2013

Lokala klubbar!

Passa på att hitta på något tillsammans. Föreningen kan bidra med en slant (kring 100 €) om ni skickar in ett förslag på vad ni vill göra. Skicka förslaget till ordförande (ingrid.ika.karlsson@gmail.com) inom maj 2013.

Hälsningar från styrelsen