söndag 19 maj 2013

Ungmarthas recepttävling för högstadieungdomar

Johanna Andersson på Ungmartha meddelar:

Nu utlyser vi på Ungmartha en recepttävling för högstadieungdomar där vi ber ungdomarna i grupp utveckla ett recept där huvudingrediensen är inhemsk mjölk eller andra mjölkprodukter. Det bästa bidraget vinner en trerätters middag på en restaurang för gruppen som utvecklade bästa receptet.

Vi önskar få in gruppernas bidrag senast den 27.9.2013 per post:

Ungmartha rf.
Bölegatan
00240 Helsingfors

eller via e.post till adressen ung@martha.fi.

Tilläggsinformation fås av mig, Johanna Andersson på Ungmartha.