tisdag 27 oktober 2015

Föreningens höstmöte 6.11.2015

Hej!

Medlemmar i föreningen Finlands svenska hushållslärare r.f. kallas härmed till höstmöte. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt föredragningslistan (http://s.coop/hussahostmote15) med tillhörande bilagor.

Tid: fredag 6.11.2015  kl. 17.00
Plats: Åbo Akademi, Academill (rum D405), Strandgatan 2, Vasa

Vänligen meddela ert deltagande i föreningens höstmöte till ordförande Ingrid Albrecht (ingrid.m.albrecht@gmail.com) senast måndag 2.11.2015.  

lördag 12 september 2015

Digitala möjligheter i huslig ekonomi


Hej!

Centret för livslångt lärande ordnar en två dagars kurs (6.11.2015 och 22.1.2016) i Vasa för ämneslärare i huslig ekonomi.

Kursens syfte är att skapa inspiration och ge uppslag till nya arbetssätt som nyttjar digital teknik i undervisning och lärande. Under kursen ges deltagarna möjlighet att bekanta sig med och använda olika digitala verktyg i syfte att öka beredskapen att använda dessa i den egna undervisningen i huslig ekonomi. Följ länken för mera information!

https://www.cll.fi/educations/digitala-mojligheter-i-huslig-ekonomi/


söndag 6 september 2015

förbundets höstdag 3.10

Tervehdys!

Ilmoittautuminen Kotitalousopettajien liiton syyskoulutuspäivään "Peruskoulusta ammattiin, ammatista työhön"3.10.2015 on avautunut osoitteessa:http://www.kotitalousopettajat.fi/ajankohtaista/liitto/320-peruskoulusta-ammattiin-ammatista-tyohonIlmoittautumisaikaa on pe 25.9. asti.Muistutan, että päivän yhteydessä järjestetään yhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien tapaaminen.Hyvää alkanutta lukuvuotta ja työn iloa!

måndag 16 mars 2015

28.3.2015 Föreningens vårmöte + "Tack för maten" + "Smakskola"

Hej!

Kallelse till vårmöte

Tid: lördagen den 28 mars 2015    kl. 11.15
Plats: Hushållslärarnas förbund
Snellmansgatan 25 B 24
00170 HELSINGFORS
Medlemmar i föreningen Finlands svenska hushållslärare r.f. kallas härmed till vårmöte. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt föredragningslistan: http://s.coop/varmote2015
Länk till verksamhetsberättelsen: http://s.coop/verksamhet2014 

Efter mötet får vi höra Ann-Louise Ahrenberg från Marthaförbundet berätta om projektet “Tack för maten”. Dessutom får vi ta del av ”Smakskola”.
Vänligen meddela ert deltagande till ordförande Ingrid Albrecht

(ingrid.m.albrecht(at)gmail.com) senast 25.3.2015

måndag 9 mars 2015

Förbundet informerar

Förbundet informerar...

Kevätkoulutuspäivä on tänä vuonna Oulussa la 18.4. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät liiton nettisivuilta. Päivän ohjelma on monipuolinen ja mielenkiintoinen. Kaikki siis kevään korvilla pohjoiseen!

Liiton vuosikokous pidetään Oulussa Myllytullin koululla heti koulutuspäivän jälkeen. Virallinen kokouskutsu oli Kotitalous-lehdessä, ja kokouksen materiaalit lähetän ennakkoon sähköpostitse yhdistyksiin. Muistakaa toimittaa ne edelleen yhdistysten kokousedustajille! Säästämme ympäristöä emmekä liitossa juuri printtaa näitä dokumentteja paperille kokousta varten. Joten sen, joka haluaa materiaalit paperilla kokoukseen, tulisi tulostaa ne itse mukaansa.

Toivon myös, että ilmoitatte etukäteen, jos alueenne liittohallitusedustaja vaihtuu. Koskee myös varaedustajia! Muistutan, että henkilöiltä itseltään on aina kysyttävä suostumus - liittohallituksen varaedustajien kanssa tässä on ollut jonkin verran ongelmia. Kokouksen esityslistaan tulee jo valmiiksi ehdotus uuden liittohallituksen kokoonpanosta (vaikka vasta kokous heidät tietysti virallisesti valitsee). Otan myös jo ennen kokousta yhteyttä uusiin liittohallituksen jäseniin, ja pidämme uusien sekä vanhojen liittohallitusedustajien tapaamisen Oulussa.

Vastaan mielelläni kysymyksiin,
Iloisin kevättalven terveisin
Aira p. 040 500 8316

Gratis fortbildning: maatiaiskasvit ja niiden käyttö

Tiedekasvatushankkeessamme järjestetään toinen koulutus liittyen maatiaiskasveihin ja niiden käyttöön Jokioisissa 18.3.2015:  Oppia opettajille peltojen ja puutarhojen kasviaarteista. Koulutus on maksuton. Koulutuksen järjestää Luonnonvarakeskus.

Tällä kertaa aiheena on mm.  Suomalaisten maatiaisomenien geneettinen tutkimus, opettelemme eristämään salaatista DNA:ta ja tutustumme tutkivaan oppimiseen itse kokeillen.  Käytännön työpajojen annista on hyötyä eri alojen opettajille ajatellen erityisesti ravintokasveihin liittyvää ainerajat ylittävää yhteistyötä.

Olisiko mahdollista, että teidän kauttanne Biologian- ja maantiedon sekä kotitalousopettajien liittojen jäsenille tiedotettaisiin koulutuksestamme? Voisiko myös  LUMA-keskus tiedottaa tästä?

Koulutuksen ja samalla hankkeen sivu, josta koulutukseen voi ilmoittautua:

https://peda.net/hankkeet/geenivaraoppi

Kiitos paljon yhteistyöstä ja tervetuloa koulutukseen!

T. Merja Hartikainen

Merja Hartikainen
Research Scientist
Natural Resources Institute Finland (Luke)
Green technology
Alimentum-house
FI-31600 Jokioinen, FINLAND
Tel. 
+358 29 532 6105
merja.hartikainen@luke.fi
http://www.luke.fi<http://www.luke.fi/>
www.twitter.com/LukeFinland
www.facebook.com/luonnonvarakeskus<http://www.facebook.com/luonnonvarakeskus>