tisdag 17 januari 2012

Hejsan!


Hoppas 2012 har börjat bra och jag önskar er en riktigt god fortsättning.

I lördags, 14.01, sammanträdde den nya styrelsen för första gången.  Vi diskuterade bland annat vårmötet i mars och fortbildningen i juni. Viktigt inför 2012 är att vi kommer att sluta med våra utskick till medlemmarna i föreningen. All information som du som medlem kan behöva ska finnas tillgänglig här.

Styrelsen 2012 består av:
Ingrid Karlsson( ordförande) , Camilla Holmsström, Nina Tallberg, Bettina Lundell, Sonja Andersson, Linda Nysand-Heikius, Linda Ohls, Ann-Charlotte Ahlqvist, Lena Lietepohja, Karin Rosenberg och Linda Snickars.
Suppleanter är Monica Klärich, Eva Green, Riitta Harhio, Christina Sundberg, Sofia Grynngärds, Marika Lillqvist, Tommy Nordman, Susanna Schubert, Charlotta Böhlström och Elisabeth Eriksson. 
Under styrelsemötet utsågs Camilla Holmström till viceordförande, Nina Tallberg till kassör och Bettina Lundell till sekreterare för år 2012. Representanter till förbundets olika kommittéer och ansvariga för andra ansvarsuppgifter utsågs. 
Om du undrar något om Finlands svenska hushållslärare r.f. kan du kontakta ordförande på ingrid.karlsson@vastaboland.fi

Mera information om vårmötet och fortbildningen kommer inom kort. Det som är spikat kring vårmötet är att det kommer att hållas i S:t Olofsskolan i Åbo lördagen den 10.03. Fortbildningen kommer att hållas i Hangö på Hangö sommaruni i början av juni. Teman för fortbildningen kommer att vara konsumentfostran, IT i huslig ekonomi, nordisk matkultur och ämnesdidaktiska tips. Om det är något speciellt kring de bestämda teman som du undrar över eller skulle vilja att kommer upp, kontakta då gärna Ingrid så tas ditt önskemål i beaktande.

Hälsningar från ett slaskigt Mariehamn,
Karin