onsdag 5 februari 2014

Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande och Finlands svenska hushållslärare r.f. ordnar tillsammans en fortbildning för lärare i huslig ekonomi under temat "Släng inte maten". Fortbildningen äger rum fredag 28.3.2014 kl. 13-17.30. Se kursbroschyren för mer information och anmälningsanviningar: http://s.coop/slangintematen2014

Efter fortbildningen håller Finlandssvenska hushållslärare r.f. sitt vårmöte. Samtliga medlemmar kallas härmed till vårmötet 28.3.2014 kl. 17.30 i Academill, Vasa. Meddela ert deltagande till Ingrid (ingrid.ika.karlsson(at)gmail.com). Följ länken för att se mötets föredragningslista: http://s.coop/varmote2014

Efter mötet finns möjlighet att äta en bit mat och umgås med kolleger. Meddela Lena (lena.graner-strand(at)koti.fimnet.fi) om ni vill delta i middagen så hon vet hur många platser som behöver bokas.