onsdag 26 februari 2020

Kallelse till årsmöte lördag 14.3.2020 i Helsingfors!

Finlands svenska hushållslärare r.f. Helsingfors 25.02.2020


Kallelse till årsmöte


Medlemmar i föreningen Finlands svenska hushållslärare r.f. kallas härmed till årsmöte.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt föredragningslistan.

Plats: Arbis i Helsingfors, Dagmarsgatan 3
Tid  Lördagen den 14.3. 2020
Välkommen kl. 12.00 med Monica Lindström och Så kan rätt mat kan boosta hjärnan.
Tillsammans tillreder vi en lätt lunch kring temat . 
Årsmötet börjar kl. 13.30 

Vänligen meddela ditt deltagande till kirsi.salomaa@abo.fi senast måndagen den 9.3.2020.

Kallelsen och föredragningslistan hittar du här.

Välkommen.