tisdag 13 mars 2012

Vårmöte och timfördelning

Hej.

Mejl av Ingrid som kan vara bra för alla hushållslärare att se:

Hejsan!

Här är det snabba ryck som gäller. På föreningens vårmöte igår diskuterade
vi den nya timfördelningen och att föreningen borde aktivera sig. Vi beslöt
att författa en egen skrivelse till ministeriet. Denna skrivelse har jag författat tillsammans med min ämneskollega Anna-Liisa Spets. Läs
och kommentera så fort som möjligt! 22.3 är deadline för skrivelser till
ministeriet.

 
Mer timmar för den grundläggande undervisningen i huslig ekonomi
Finlands svenska hushållslärare r.f. är oroade över att timresursen i huslig ekonomi kommer att minska enligt den nya timfördelningen. Om förslaget för den nya timfördelningen godkänns är risken stor att läroämne helt faller bort som valbart ämne. Vi anser därför att huslig ekonomi bör höra till gruppen konst- och färdighetsämnen eftersom det i högsta grad är ett praktiskt läroämne.
Målsättningen i den nya timfördelningen är bland annat att stärka samarbetsförmåga, problemlösning och jämlikhet, utveckla kreativt och kritiskt tänkande, samt öka motivation för inlärning. Målsättningen är även att öka elevens miljömedvetenhet. Alla dessa viktiga målsättningar uppfyller läroämnet huslig ekonomi, trots att ämnet har det minsta antalet timmar till sitt förfogande inom den grundläggande utbildningen.
Samhällsdebatten kretsar kring ungdomars hjälplöshet och oförmåga att klara rutinerna i det dagliga livet. Inom undervisningen i huslig ekonomi arbetar vi ständigt för att motverka denna trend. Om timmarna ytterligare minskar förvärras situationen avsevärt. Detta borde vara en tillräckig motivering för att bevara läroämnet huslig ekonomi, och även för att stärka dess ställning.
Vi understöder varmt den strävan som Kotitalousopettajien liitto ry – Hushållslärarnas förbund r.f. framför för att stärka ungdomarnas välbefinnande och för att trygga samhällets framtid. Det värt att satsa på ämnet huslig ekonomi!

Finlands svenska hushållslärare r.f.
Ingrid Karlsson, ordförande